ایمیل

info@wintonoil.com

Winton Gear Oil SAE 85W140 1L

روغن دنده خودرو EP وینتون، ترکیبی از روغن پایه معدنی پارافینیک و مواد افزودنی ویژه می باشد که به عنوان یک روغن چند منظوره جهت استفاده در شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی ( سرعت و فشار متوسط ) دنده هایی که نیاز با ماده افزودنی EP دارند، توصیه می گردد. همچنین این محصول در انواع… ادامه خواندن Winton Gear Oil SAE 85W140 1L

Winton ATF AL4 1L

روغن دنده اتوماتیک ATF III وینتون با بالاترین کارایی جهت استفاده در سیستم انتقال قدرت خودرو های مدرن که از استاندارد دکسترون تبعیت می کنند، طراحی شده است. همچنین قابل استفاده در تمامی خودرو های اروپایی روز دنیا و قابل استفاده در سیستم فرمان خودرو ها می باشد.   مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در 100°C… ادامه خواندن Winton ATF AL4 1L

Winton ATF MVLV 1L

روغن  گیربکس حرفه ای MVLV  ،  پایین ترین سطح اصطکاک در روغن های هیدرولیک  را دارا بوده و بواسطه پایداری لرزشی بهبود یافته در آخرین نسل گیربکس های اتوماتیک ۶ سرعته و گیربکسهای مدرن که کارایی بسیار بالایی نیاز دارند بکار گرفته می شوند.   مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در 100°C شاخص گرانروی نقطه اشتعال… ادامه خواندن Winton ATF MVLV 1L

Winton Gear Oil SAE 85W140

روغن دنده خودرو EP وینتون، ترکیبی از روغن پایه معدنی پارافینیک و مواد افزودنی ویژه می باشد که به عنوان یک روغن چند منظوره جهت استفاده در شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی ( سرعت و فشار متوسط ) دنده هایی که نیاز با ماده افزودنی EP دارند، توصیه می گردد. همچنین این محصول در انواع… ادامه خواندن Winton Gear Oil SAE 85W140

Winton Gear Oil SAE 85W90

روغن دنده خودرو EP وینتون، ترکیبی از روغن پایه معدنی پارافینیک و مواد افزودنی ویژه می باشد که به عنوان یک روغن چند منظوره جهت استفاده در شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی ( سرعت و فشار متوسط ) دنده هایی که نیاز با ماده افزودنی EP دارند، توصیه می گردد. همچنین این محصول در انواع… ادامه خواندن Winton Gear Oil SAE 85W90

Winton Gear Oil SAE 85W90 1L

روغن دنده خودرو EP وینتون، ترکیبی از روغن پایه معدنی پارافینیک و مواد افزودنی ویژه می باشد که به عنوان یک روغن چند منظوره جهت استفاده در شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی ( سرعت و فشار متوسط ) دنده هایی که نیاز با ماده افزودنی EP دارند، توصیه می گردد. همچنین این محصول در انواع… ادامه خواندن Winton Gear Oil SAE 85W90 1L

Winton Gear Oil SAE 75W80

روغن دنده خودرو EP وینتون، ترکیبی از روغن پایه معدنی پارافینیک و مواد افزودنی ویژه می باشد که به عنوان یک روغن چند منظوره جهت استفاده در شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی ( سرعت و فشار متوسط ) دنده هایی که نیاز با ماده افزودنی EP دارند، توصیه می گردد. همچنین این محصول در انواع… ادامه خواندن Winton Gear Oil SAE 75W80

Winton ATF III

روغن دنده اتوماتیک ATF III وینتون با بالاترین کارایی جهت استفاده در سیستم انتقال قدرت خودرو های مدرن که از استاندارد دکسترون تبعیت می کنند، طراحی شده است. همچنین قابل استفاده در تمامی خودرو های اروپایی روز دنیا و قابل استفاده در سیستم فرمان خودرو ها می باشد.   مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در 100°C… ادامه خواندن Winton ATF III