ایمیل

info@wintonoil.com

Winton ATF MVLV 1L

روغن  گیربکس حرفه ای MVLV  ،  پایین ترین سطح اصطکاک در روغن های هیدرولیک  را دارا بوده و بواسطه پایداری لرزشی بهبود یافته در آخرین نسل گیربکس های اتوماتیک ۶ سرعته و گیربکسهای مدرن که کارایی بسیار بالایی نیاز دارند بکار گرفته می شوند.

 

مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در

100°C

شاخص گرانروی نقطه اشتعال

°C

نقطه ریزش

°C

دانسیته

15°C

روش آزمون ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-4052

ATF MVLV 6 158 206 42- 0.860