ایمیل

info@wintonoil.com

Winton Gear Oil SAE 85W140

روغن دنده خودرو EP وینتون، ترکیبی از روغن پایه معدنی پارافینیک و مواد افزودنی ویژه می باشد که به عنوان یک روغن چند منظوره جهت استفاده در شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی ( سرعت و فشار متوسط ) دنده هایی که نیاز با ماده افزودنی EP دارند، توصیه می گردد. همچنین این محصول در انواع گیربکس ها و چرخ دنده های غیر اتوماتیک خودرو های سبک، سنگین، انواع گیربکس های حلزونی و مارپیچی غیر هیپوئید قابل استفاده است.

 

مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در

100°C

شاخص گرانروی نقطه اشتعال

°C

نقطه ریزش

°C

دانسیته

15°C

روش آزمون ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-4052

85W-140 GL4 25 100 240 18- 0.900