ایمیل

info@wintonoil.com

Winton Hydraulic VG 68 HL 1L

وینتون هیدرولیک از روغن پایه بسیار مرغوب به همراه افزودنی های ضد اکسیداسیون، ضد خوردگی، ضد سایش جهت کارکرد در بازه ی وسیعی از درجه حرارت تهیه گردیده است. مناسب برای تمامی ماشین آلاتی که نیازمند به روغن R&O هستند و همچنین مناسب برای سیستم های گردشی و روانکاری عمومی می باشد.   مشخصات فیزیکی… ادامه خواندن Winton Hydraulic VG 68 HL 1L

Winton Hydraulic VG 68 HL 20L

وینتون هیدرولیک از روغن پایه بسیار مرغوب به همراه افزودنی های ضد اکسیداسیون، ضد خوردگی، ضد سایش جهت کارکرد در بازه ی وسیعی از درجه حرارت تهیه گردیده است. مناسب برای تمامی ماشین آلاتی که نیازمند به روغن R&O هستند و همچنین مناسب برای سیستم های گردشی و روانکاری عمومی می باشد.   مشخصات فیزیکی… ادامه خواندن Winton Hydraulic VG 68 HL 20L

Winton Hydraulic VG 46 HL

وینتون هیدرولیک از روغن پایه بسیار مرغوب به همراه افزودنی های ضد اکسیداسیون، ضد خوردگی، ضد سایش جهت کارکرد در بازه ی وسیعی از درجه حرارت تهیه گردیده است. مناسب برای تمامی ماشین آلاتی که نیازمند به روغن R&O هستند و همچنین مناسب برای سیستم های گردشی و روانکاری عمومی می باشد.   مشخصات فیزیکی… ادامه خواندن Winton Hydraulic VG 46 HL

Winton Hydraulic VG 32 HL

وینتون هیدرولیک از روغن پایه بسیار مرغوب به همراه افزودنی های ضد اکسیداسیون، ضد خوردگی، ضد سایش جهت کارکرد در بازه ی وسیعی از درجه حرارت تهیه گردیده است. مناسب برای تمامی ماشین آلاتی که نیازمند به روغن R&O هستند و همچنین مناسب برای سیستم های گردشی و روانکاری عمومی می باشد.   مشخصات فیزیکی… ادامه خواندن Winton Hydraulic VG 32 HL