ایمیل

info@wintonoil.com

Winton Hydraulic VG 32 HL

وینتون هیدرولیک از روغن پایه بسیار مرغوب به همراه افزودنی های ضد اکسیداسیون، ضد خوردگی، ضد سایش جهت کارکرد در بازه ی وسیعی از درجه حرارت تهیه گردیده است. مناسب برای تمامی ماشین آلاتی که نیازمند به روغن R&O هستند و همچنین مناسب برای سیستم های گردشی و روانکاری عمومی می باشد.

 

مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در

100°C

شاخص گرانروی نقطه اشتعال

°C

نقطه ریزش

°C

دانسیته

15°C

روش آزمون ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-4052

هیدرولیک 32 32 100 206 24- 0.875