ایمیل

info@wintonoil.com

Winton 18000 Turbo Diesel

روغن موتور الترا دیزل 18000 از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی بسیار مرغوب تهیه گردیده، به طوری که در موتور های دیزلی مدرن تا 2004، کارکرد بسیار خوبی از خود نشان می دهد. این روغن به علت دارا بودن مواد افزودنی پیشرفته، موجب افزایش طول عمر روغن و محافظت هر چه بیشتر از موتور شده و می تواند برای موتور های دیزلی مدرن توربو شارژ و سوپر شارژ نیز استفاده گردد. با توجه به فرمولاسیون خاص، روغن موتور CH4 در شرایط سخت کاری موتور نیز، کاربرد بسیار مطلوب و قابل قبولی از خود نشان می دهد.

 

مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در

100°C

شاخص گرانروی نقطه اشتعال

°C

نقطه ریزش

°C

دانسیته

15°C

قلیاییت

Mg KOH/g

روش آزمون ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-4052

ASTM

D-2896

15W-40 CH4 16 120 240 30- 0.880 8