ایمیل

info@wintonoil.com

Winton 10000 SAE 50

روغن موتور مونو و مالتی دیزل 10000 محصولی از فرآورده های نفتی است که با استفاده از روغن پایه های معدنی و مواد افزودنی مناسب تهیه شده و دارای قابلیت بالا جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور در موتور های دیزلی سنگین می باشد. همچنین مناسب جهت شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

 

مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در

100°C

شاخص گرانروی نقطه اشتعال

°C

نقطه ریزش

°C

دانسیته

15°C

قلیاییت

Mg KOH/g

روش آزمون ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-4052

ASTM

D-2896

40CD 15.5 95 240 24- 0.890 8
50CD 19.5 95 240 24- 0.890 8
60CD 26 100 240 24- 0.890 8
20W-50 CD 19.7 120 240 30- 0.890 8