ایمیل

info@wintonoil.com

سیستم تعلیق خودرو

سیستم تعلیق خودرو چیست؟

به طور کلی می توان گفت سیستم تعلیق خودرو رابطه مستقیمی با کارایی سیستم ترمز، سایش تایرها، فرمان پذیری و لذت رانندگی دارد. تشخیص کمک فنرهای معیوب برای بسیاری از مکانیک ها نیز مشکل است.

 

نشانه های خرابی سیستم تعلیق و عواقب آن

عدم امکان کنترل مناسب در پیچ ها، تمایل به انحراف از مسیر، لرزش، صدای غیر عادی جلوبندی و لرزش غربیلک فرمان می تواند نشان دهنده خرابی کمک فنرها باشد و با وضعیت آشفته خیابان های موجود، سیستم تعلیق و جلوبندی نیازمند دوبار بازدید در سال می باشند. اگر سیستم تعلیق آسیب دیده و تعمیر نشود، آسیب های جدی به شاسی خودروی شما وارد خواهد شد.

 

نکاتی که برای حفظ سلامتی سیستم باید توجه کرد

برای حفظ سلامتی سیستم تعلیق خودروی تان، قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کنید ولی به هیچ وجه روی دست انداز ترمز نکنید تا به خودروی شما ضربه زیادی وارد نشود.

سایر مطالب سرویس و نگهداری