ایمیل

info@wintonoil.com

Winton Turbo EIII

روغن موتور دیزلی نیمه سنتتیک، حاصل بلندینگ روغن پایه با بالاترین کیفیت وارداتی و پایین ترین میزان سولفور جهت روانکاری موتور های دیزلی چهار زمانه پیشرفته مدل 2009 به بعد و همچنین دارای استاندارد یورو III به بالا می باشد.

 

مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در

100°C

شاخص گرانروی نقطه اشتعال

°C

نقطه ریزش

°C

دانسیته

15°C

قلیاییت

Mg KOH/g

روش آزمون ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-4052

ASTM

D-2896

10W-40 CI4 14.5 140 226 33- 0.878 8