ایمیل

info@wintonoil.com

Winton 8000 20W-50

وینتون 8000 ترکیبی از روغن پایه تمام معدنی به همراه ادتیو های مورد نیاز برای انواع موتور های بنزینی و دیزلی سبک توصیه می گردد. این روغن موتور از نوع مولتی گرید بوده و در شرایط آب و هوایی مختلف و نیز کلیه فصول سال، کارکرد مطلوب و با حفظ مشخصات فیزیکی و شیمیایی عمر مفید تعیین شده را دارا می باشد. از جمله خواص مشخص این روغن می توان به روانکاری مناسب، جلوگیری از سایش و اصطکاک، پاک کنندگی و خاصیت ضد کف عالی اشاره کرد.

 

مشخصات فیزیکی شیمیایی گرانروی در

100°C

شاخص گرانروی نقطه اشتعال

°C

نقطه ریزش

°C

دانسیته

15°C

قلیاییت

Mg KOH/g

روش آزمون ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-4052

ASTM

D-2896

20W-50 SF/CD 19 134 240 24- 0.889 4