ایمیل

info@wintonoil.com

چراغ ها

چگونه متوجه خرابی چراغ های خودرو شویم؟ و نحوه تنظیم نور لامپ ها

اگر دیدید یکی از راهنماهای خودرویتان از دیگری تندتر روشن و خاموش می شود، بدانید یکی از لامپ ها از کار افتاده است. راه دسترسی به لامپ در خودروهای مختلف متفاوت است. هنگام تنظیم نور چراغ ها باید توجه داشت که اگر این کار به طور نادرست انجام شود، خیره کنندگی بیش از حد، اتلاف در میزان نوردهی و خستگی راننده را به همراه دارد. چراغ های خودرو را حداقل یک مرتبه در سال وارسی کنید و برای ایمنی بیشتر، همیشه چند لامپ یدک در جعبه داشبورد داشته باشید.

هنگام تعویض لامپ به شیشه لامپ نو دست نزنید، چرا که چربی دست شما روی آن می نشیند و زمانی که داغ شود باعث ترک خوردگی اش خواهد شد.

سایر مطالب سرویس و نگهداری