ایمیل

info@wintonoil.com

باتری

همه چیز درباره باتری

تخلیه سنگین باتری در مواقعی که تجهیزات الکتریکی هنگام خاموش بودن خودرو مورد استفاده قرار می گیرند، باعث فرسودگی تدریجی و خالی شدن شارژ باتری می شود. شارژ کم یا بیش از حد مجاز با دینام نیز به باتری آسیب می زند. همچنین گرما و سرمای زیاد، صفحات مثبت و شبکه های باتری را خراب می کنند. این امر ضمن کاهش کارآیی باتری، فرسودگی زودرس آن را نیز به همراه دارد. اکثر باتری های امروزی اتمی هستند و نیازی به کنترل مداوم سطح الکترولیت ندارند. زمان تعویض آنها را نیز می توان از عدم کارایی و تغییر رنگ نشانگر آن تشخیص داد. این باتری ها معمولاً تا دوسال بدون مشکل کار می کنند. هنگام تعویض آنها دقت کنید توان ( آمپراژ) باتری جدید مطابق میزان توصیه شده از سوی سازنده باشد.

 

نحوه قطع و اتصال باتری

اگر می خواهید کاری در زمینه برق خودرو انجام دهید، ابتدا باتری را قطع کنید. برای این کار ابتدا قطب منفی را جدا نمایید. حال اگر می خواهید باتری را در بیاورید، قطب مثبت را نیز جدا کنید. وقتی قطب ها را جدا کردید، محل اتصال آن ها را تمیز کرده تا آلودگی مانع از اتصال جریان برق نشود. برای اتصال دوباره باتری ابتدا قطب مثبت و سپس قطب منفی شاهد جرقه ای باشید. این پدیده کاملاً عادی است و جای نگرانی ندارد.

سایر مطالب سرویس و نگهداری