ایمیل

info@wintonoil.com

کفشک و لنت ترمز

 زمان تعویض کفشک و لنت ترمز

عملکرد نامطلوب ترمزها یا روشن شدن چراغ اخطار آمپر می تواند نشان دهنده زمان تعویض کفشک ترمز در ترمزهای کاسه ای و لنت در ترمز های دیسکی باشد اگر ضخامت کفشک یا لنت کمتر از ۵/۱ میلیمتر بوده یا سطحش روغنی شده باشد، آن را تعویض کنید بعد از تعویض لنت ها بهتر است مدار ترمز هواگیری شود چون در غیر این صورت ممکن است پدال ترمز سفت تر یا نرم تر از حد معول عمل کند که امری خطرناک می باشد.

 

با لنت استاندارد از آسیب دیسک ترمز جلوگیری کنید

به یاد داشته باشید اگر لنت ها استاندارد نباشند، احتمال آسیب رسیدن به دیسک یا کاسه ترمز نیز وجود دارد. خرابی در دیسک که مواد سخت تری نسبت به لنت ساخته شده اند در ترمز های شدید می تواند باعث لرزش در پدال ترمز و غربیلک فرمان شود و جلوی کنترل مناسب خودرو را بگیرد ترمزها معمولاً گرد و خاک محیط را به سوی خود جذب می کنند.

 

بهترین راه برای تمیز کردن کفشک ترمز

بهترین راه برای تمیز کردن آنها آب سرد است. پس از شست و شوی خودرو یا هنگام رانندگی در جاده های خیس که دیسک یا لنت ترمز خیس می شود، برای مدت مشخصی پا را به آرامی روی پدال فشار دهید تا سطح خارجی آن خشک گردد. همچنین در کارواش قبل از شست و شو حتماً صبر کنید تا ترمز خنک شود چون در غیر این صورت ممکن است دیسک ترمز شما آسیب بیند.

سایر مطالب سرویس و نگهداری