ایمیل

info@wintonoil.com

شمع ها

شمع خودرو چیست و چه وظیفه ای دارد؟

سرویس و نگهداری شمع ها که وظیفه مشتعل کردن مخلوط سوخت و هوا را در موتور به عهده دارند، بسیار مهم است.

 

مواردی که باید از شمع ها بدانیم؟

نوک شمع ها باید سفید رنگ باشد و اثری از دوده، چربی و رنگ زدگی در آن ها مشاهده نشود. جرقه نامنظم، استارت نامناسب، شتاب کم، احتراق ناقص، لرزش در دور آرام موتور و دود آبی رنگ اگزوز می تواند نشانه معیوب بودن شمع های خودرو باشد. شمع ها را باید با نظر و توصیه سازنده تعویض کرد.

گاز دادن بیش از حد یا کمتر از حد معمول ( مرده گاز )، هر دو عمر موتور را کم می کنند. برای خودروهای عادی، دور موتور ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ مناسب است.

سایر مطالب سرویس و نگهداری