ایمیل

info@wintonoil.com

تنظیم موتور

چرا تنظیم موتور لازم است ؟

هدف از تنظیم موتور یا تون آپ افزایش بازدهی و عمر موتور و کاهش آلودگی هواست. ترکیبات موجود در گازهای خروجی موتور برای محیط زیست مضر است و با تنظیم صحیح و به موقع موتور می توان از مقدار آلودگی هوا کاست.

 

مشکلات موتور

 

کم کردن روغن :

موتور از سه طریق روغن کم می کند: خرابی یکی از واشرها یا کاسه نمدها که در نتیجه آن روغن بر زمین می چکد؛ این نشت خارجی روغن است.

کمپرس رد کردن اضافی یا جریان هوای کارتر ممکن است روغن را از سیستم تهویه کارتر عبور دهد و وارد محفظه های احتراق کند تا در آنجا بسوزد.

رانندگی با سرعت زیاد و فرسودگی رینگ های روغن سبب ورود روغن به محفظه های احتراق می شود.

 

موتور دود می کند :

دود کردن موتور نشانه روغن سوزی ؛ غنی بودن مخلوط هوا – سوخت یا نشت آب به محفظه احتراق است. با توجه به رنگ دود می توان به هر یک از این موارد پی برد.

اگر دود آبی رنگ باشد، موتور روغن سوزی دارد، اگر دود بیشتر سیاه است تا آبی، همه سوخت در محفظه احتراق نمی سوزد و احتمالاً مخلوط هوا – سوخت بیش از اندازه غنی است. اگر وقتی موتور سرد است رنگ دود به سفیدی متمایل است، می توان وضعیت موتور را عادی تلقی کرد اما اگر بعد از گرم شدن موتور باز هم دود سفید از اگزوز بیرون آمد، نشانه نشت آب به داخل محفظه احتراق و تبخیر آن است. ممکن است سر سیلندر ترک خورده یا واشر سر سیلندر سوخته باشد.

 

پایین بودن فشار روغن :

پایین بودن فشار روغن غالباً نشانه فرسودگی پمپ روغن ( اویل پمپ ) یا یاتاقان هاست. در این وضعیت به اندازه ای روغن از یاتاقان ها می گذرد که پمپ روغن نمی تواند فشار لازم را تأمین کند، در نتیجه به یاتاقان های انتهایی کم روغن می رسد و ممکن است آنها بسوزد.

 

علل دیگر پایین بودن فشار روغن عبارتند از :

ضعیف بودن فنر شیر فشار شکن، پارگی یا ترک خوردن لوله روغن و گرفتگی لوله یا فیلتر روغن، رقیق شدن روغن، کف کردن روغن، ایجاد لجن در مدار، کم بودن مقدار روغن یا رقیق شدن روغن بر اثر گرمای بیش از حد.

 

بالا رفتن مصرف سوخت :

تقریباً هر چیزی از چگونگی رانندگی فرد تا کم باد بودن چرخ ها می تواند سبب افزایش مصرف سوخت شود . با استفاده از سوخت سنج و بعضی ابزارها و تجهیزات الکترونیکی جلو داشبورد می توان مصرف سوخت را به دقت اندازه گیری کرد . آزمون نشت سیلندر و آزمون های خلاء سنجی به مشخص شدن علت بالا رفتن مصرف سوخت کمک می کنند .

 

اگر مشکل در سیستم سوخت رسانی است، به نکات زیر توجه کنید :

 

– دریچه ساسات باز نمی شود و یا با سرعت کافی باز نمی شود.

– سطح شناور کاربرتور بیش از حد پایین است، در نتیجه کاربراتور فلوت می کند و سخت بیش از اندازه به محفظه احتراق می رسد.

– ممکن است شیر سوزنی در حالت باز گیر کرده یا درست در جای خود نشسته باشد.

– سوزن ژیلگور یا پیستون کمکی بنزین در وضعیت عملکرد گیر کرده است و در نتیجه سوخت اضافی مصرف می شود.

– ژیگورها فرسوده شده یا به اصطلاح گشاد کرده اند که کاربراتور را باید تعمیر یا تعویض کرد.

– سوخت پاش ها نشت می کنند.

– فشار ریل سوخت در خودروهای انژکتوری بیش از حد بالا باشد.

 

گذشته از سیستم سوخت رسانی، عوامل دیگری نیز ممکن است سبب افزایش مصرف سوخت شوند که عبارتند از : خرابی رادیاتور موتور یا سیستم کنترل الکترونیکی موتور، و همچنین حسگرها و عملکرد ها.

 

این حسگرها عبارتند از :

 

– حسگر دمای آب

– حسگر دور موتور

– حسگر فشار مطلق منیفولد

– حسگر اکسیژن

– حسگر وضعیت دریچه گاز

– مدول کنترلی برنامه پذیر و کار اندازهایی از قبیل سولنوئیدها، کلیدها و شیرهای الکترونیکی.

 

فرسودگی موتور چه ضرری می رساند؟

فرسودگی موتور و کاهش تراکم ( کمپرس ) سبب افزایش مصرف سوخت می شود.
افزایش مصرف سوخت ممکن است از کم باد بودن چرخ ها، کشیدن ترمزها، بکسواد کردن کلاچ خرابی جعبه دنده خودکار نامیزانی چرخ ها نیز ناشی شود.

سایر مطالب سرویس و نگهداری